Binamı Yeniletmek İstiyorum

 

İşbu formda yer alan bilgiler Park İnşaat A.Ş. ve bağlı şirketleri, tarafından, çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınmasına, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafaza edilmesine, saklanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına izin veriyorum.

 

Park İnşaat'ın tüm duyurularını almak istiyorum