Park İnşaat Afad için Antalya'ya Lojistik Depolar Yapacak

AFAD, afet bölgelerine yardımların hızlı ve koordineli bir şekilde ulaştırılması için Türkiye’nin 27 ilinde yaptırılacak ‘’Afet lojistik depolarıyla’’ dünyada ilk kez uygulanacak bir modeli devreye sokuyor.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) afet yönetiminde yepyeni bir dönem başlatıyor. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı bu yeni dönemde yardımların en kısa sürede afet bölgelerine ulaştırılması hedefleniyor. Bu yeni dönemin en önemli sacayağını ise 15 bölgede, 27 farklı ilde kurulacak yeni nesil “Afet Lojistik Depoları” oluşturacak. 2018 Mart ayına kadar yapımı tamamlanacak olan bu depolar sayesinde Türkiye’nin Afet Lojistik kapasitesinde önemli bir artış sağlanacak. Depolardaki yardım malzemeleri ise dünyada ilk defa uygulanacak yeni yöntemle TIR’larla ve gemilerle hızlı bir şekilde afet bölgelerine sevk edilecek. Kontorollüğü ve ihalesi Toki tarafından yapılan lojistik depoların Antalya bölgesindeki kısmı Park İnşaat tarafından yapılacak.

Yeni model devreye giriyor

Yüzde 95'i deprem kuşağında yer alan ve farklı türde afetlere maruz kalabilen Türkiye'de, yaşanılan her afet sonrası yaraların süratle sarılabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu çalışmaların merkezinde yer alan AFAD, afet bölgelerine müdahalede yeni bir modeli hayata geçiriyor.
Başbakanlık AFAD’ın verdiği bilgilere göre yeni oluşturulan model kapsamında Türkiye’deki yardım depolama ve dağıtım işleminde AFAD daha aktif bir rol alacak. AFAD’ın uzun süredir akademisyenler ve uzmanlarla birlikte üzerinde çalıştığı bu yeni modelin en önemli ayağını yardım malzemelerinin konulacağı depolar oluşturuyor.

Dünyada daha önce hiç kullanılmamış bir konsept
Türkiye’nin pek çok bölgesinde ilgili kurumlarla birlikte alan çalışması yapan AFAD lojistik depoların kurulacağı yerleri, bölgelerin afet ve afet türlerine maruz kalma sıklığı, ortalama yıllık hasar görebilirlik oranı, ulaşım ve nüfus özelliklerini dikkate alarak belirledi. AFAD, tespit edilen yerlerde kurulacak depolar aracılığıyla yardım malzemelerinin korunması, okyanus ötesi taşımacılığa uygun standartlarda afet bölgelerine ulaştırılması ve tüm bu süreçlerin takibi konusunda dünyada daha önce hiç kullanılmamış bir konsepti uygulayacak. Lojistikle ilgilenen akademisyenlerle birlikte hazırlanan konsept kapsamında depoların mimari yapısı hızlı, verimli ve etkin müdahale edebilme kriterleri referans alınarak tasarlandı. Bu çerçevede depoların yapımında modüler tarzda çelik konstrüksiyon kullanılacak. İstenildiğinde rahatlıkla genişletilebilecek olan bu modüler depolardan, yardım malzemelerinin sevki de oldukça kolay olacak. 

Otomasyon ve hızlı servis

Yardım ürünleri, gemi ve TIR’larla rahatça taşınabilmesi için paletler içerisinde (uluslararası taşımacılık standartlarına uygun olan) kırklık konteynerlere konulacak. Yardımların sevki sırasında da konteynerler, deponun içerisinden tavan vinci vasıtasıyla alınarak hızla TIR’lara yüklenecek. Bu işlem sırasında çok fazla insan gücüne de ihtiyaç duyulmayacak. Afet anında hata payını azaltan ve insan faktörünü büyük ölçüde ortadan kaldıran bu yeni modelde teknolojik imkanlar en üst seviyede kullanılacak. Bu doğrultuda tüm konteynerler tek bir merkezden GPR ile takip edilebilecek ve uzaktan on-line kameralarla da izlenebilecek. AFAD, bu sistem sayesinde afet esnasında tüm Türkiye genelindeki stok verilerine anında ulaşabilecek ve yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını da kontrol edebilecek. 

Depolarda hangi malzemeler bulunacak

Afet durumunda ulaşılabilirliği göz önünde bulundurulan 27 deponun içerisinde geçici barınmayla ilgili 120 bin çadır ve çadır içi malzeme (mutfak seti, yatak, battaniye, ısıtıcı, aydınlatma) bulunacak. Olası bir afette yaklaşık 600 bin afetzedeye barınma imkanı sağlayacak olan bu 120 bin çadır öncekilerden farklı olacak. Yeni tasarlanan ve patenti AFAD’a ait olan çadırlarla ev formatında barınma imkanı sağlanacak. “Aile tipi” denilen çadırlar; iki oda, mutfak ve ayakkabılıktan oluşacak. Çadır sayısı stoğuyla Türkiye, İran’dan sonra 2. Sırada yer alacak.