Park İnşaat Kariyer

Park İnşaat'ta kariyer yapmak,  değişim cesaretine sahip bir grup arasında yerinizi almanız anlamına geliyor.  Bizlerle birlikte ileriye doğru hareket etmeyi isteyen adaylar için işe alım sürecimiz pozisyon ihtiyaçlarımız doğrultusunda yürütülmektedir.Gayrimenkul sektörünün önde gelen kuruluşlarından Park İnşaat'ın onu yarınlara taşıyacak yetenekli adaylarla birlikte çalışmayı ilke edinir.İşe alım süreçleri,  adaylardan beklenilen yetkinliklerin ve teknik becerilerin ölçümü dikkate alınarak, önceden belirlenmiş testler akabinde elde edilen sonuçlarla birlikte değerlendirilir.

 

Nitelikli İşgücünün Grubumuza Kazandırılması

Park İnşaat olarak seçme ve işe alma sürecinde ayrımcılık yapmadan tüm adaylara eşit davranmayı ve bu süreçte tek ölçü olarak işe uygunluğun aranmasını temel ilke olarak benimsemekteyiz. İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan şirketimiz insan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özelliklere göre işe alım yapmaktadır. Ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, yeniliklere açık olan ve kurumsal kültürümüze uygun Grubumuzu ileriye götürecek bireyleri bünyemize kazandırmayı hedeflemekteyiz.

 

Çalışanların Eğitimine ve Gelişimine Yatırım Yapma

Çalışanlarımızın potansiyellerini maksimize etmek ve sürekli gelişimini sağlamak adına uygun fırsatların yaratılması ve korunması Park İnşaat’tın üstlendiği ana sorumluluklardan bir tanesidir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak adına her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem vermekteyiz. Şirket olarak nitelikli ve profesyonel çalışanları yetiştirmek amacıyla öğrenmeyi ve gelişimi teşvik eden bir kültürü benimsemekteyiz. Grubumuzun başarısını ve verimini artırabilmek için çalışanlarımızı, gerek kişisel becerilerini ve gerekse de işimizi geliştirecek eğitimleri almaya teşvik etmekteyiz. Bu doğrultuda, İnsan Kaynakları Park Akademi adı altında  çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişimlerini destekleyecek gereken bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarını saptayarak çok çeşitli kişisel ve mesleki eğitimler organize etmektedir. Aynı şekilde çalışanların kişisel eğitim talepleri de benzer şekilde değerlendirilip çalışanlarımıza sunulmaktadır.

Ayrıca, çalışanlarımıza, özel üniversiteler nezdinde kurumumuza özel indirim anlaşmalarıyla lisansüstü eğitimlerine çalışırken de devam edebilme imkanı sunulmaktadır.

 

Park İnşaat İnsan Kaynakları Politikası

Park İnşaat İnsan Kaynakları politikası şirketin başarı kontrolünün sürekliliğini taahüt altına almaktadır.Diğer taraftan başarının sürekliliği doğrudan çalışanların ve yöneticilerin motivasyonu ile ilgilidir , onların mükemmeliyetçiliklerine ve performenslarına odaklanmıştır.Üstelik işe uygun personel ihtiyacını sağlamak,aktif insan kaynakları uygulamalarının yardımı ile etkin ve etkili bir organizasyonun oluşturulması ve potansiyelin serbest bırakılması kurumsal amaç ve hedeflerin yerine getirilmesi için çok önemlidir.Ayrıca insan kaynakları performansının arttırılması için, park akademi organizasyonu ile ihtiyaca bağlı olarak eğitim ve geliştirme faaliyetleri düzenlenmektedir.Ürün ve hizmet kalitesi oryantasyon eğitimleri , ayrıntılı eğitimler ve bilgi ve beceri geliştirme eğitimleri ile güvence altına alınmaktadır.

 

Ücret ve Ödüllendirme Politikası

Park İnşaat’ta ortak bir kademe yapısı ile yönetilen, işin içeriğine dayalı bir ücretlendirme sistemi kullanıyoruz. Bu sistemde iş değerlendirme yöntemi ile işler değerlendirilerek eşit, rekabetçi ve piyasa ile uyumlu ücret politikası oluşturulması amaçlanmakta; ücretlendirme uygulamaları belirlenirken yıllık piyasa ücret araştırmaları da kullanılmaktadır.

Bu doğrultuda şirketlerimizde piyasa ve performansa dayalı ücret politikasını, şirketlerimizin stratejisini ve rekabet gücünü destekleyecek şekilde uyguluyoruz. İşin içeriği ve çalışanın performansına bağlı belirlenen ücret artışları yılda bir kez genel ekonomik koşullar, şirket performansı, projeler ve sektör analiz sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilir.

Performans sistemi değerlendirmelerimiz doğrultusunda çıkan sonuçlara göre çalışanlarımıza prim ödemesi de yapılmaktadır.

Tazminat Politikası

Türk İş Kanunu’na göre Grup bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, vefat eden veya 25 yıl (kadınlar için 20 yıl) hizmetini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan (kadınlar için 58 erkekler için 60) personeline kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutar, her hizmet yılı için en fazla, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan katsayılar çerçevesinde açıklanan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı olmak üzere, bir aylık maaşa eşittir.

 

Mesai saatleri hafta içi 09:00-18:00 arasındadır. İzin politikası İş Kanunu’nca uygulanmaktadır. Gün içerisinde sınırsız ve ücretsiz çay-kahve servisi imkanı da sunulur.Yönetici seviyesindeki personele şirket otomobili tahsis edilmektedir. Ayrıca çalışanlarımızın gün içinde kullanmaları ihtiyacına yönelik olarak şirket havuz araçları bulunmaktadır.

ÇALIŞAN PROFİLİMİZ

Park İnşaat Kadın / Erkek Dağılımı;

 

Park İnşaat Yaş Ortalaması;

 

 

İş başvurusu yapmak için site üzerinde özgeçmişinizi oluşturmanız yeterli. Sisteme kaydolan özgeçmişiniz personel ihtiyacı durumunda gerçekleştirilecek olan veri tabanı araştırmasında titizlikle incelenecektir.

( Resmi Gazetede 7 Nisan 2016`da yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında istihdam sürecinde alınan kişisel verilerin korunması esastır)