Park İnşaat'tan Yeşil Ofis Uygulaması

Park İnşaat, kurum içi çalışmalarında da çevre dostu yaklaşımına devam ediyor.

Park İnşaat “Dünyaya Saygılı” anlayışıyla çevrenin korunması ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla var olan imkanları pratiğe dönüştürmeye devam ediyor.

Tüm ofislerimizde “Yeşil Bilgi Teknolojileri konseptini destekleyen yazıcı ürünlerini ” kullanıyoruz!

Dünyanın artan tüketim ihtiyacının karşılanması için endüstrileşmenin artması doğal kaynakların hızla tükenmesine, küresel ısınmaya, üretim ve tüketim kaynaklı atıkların önlemler alınmadan doğaya atılması çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Dünyada sürekli artan baskı hacmi maliyet etkin, çevre dostu baskı çözümleri bulmayı önemli hale getirmiştir.

Park İnşaat yüksek kağıt tüketimini azaltarak çevrenin korunması ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla  Yeşil Ofis  Uygulamasına geçmiştir. Park İnşaat olarak kullanılan kağıt miktarını azaltmak için yapılan tüm yazışmaları ve hazırlanan raporları elektronik ortama taşıyarak kağıt kullanımını en aza indirdik. Bunun yanında tüm evraklar ve kartvizitlerde geri dönüşümlü kağıtlara geçildi, ofis kullanımında olan tüm yazıcıların Yeşil Bilgi Teknolojileri konseptini destekleyen yazıcı ürünleri seçildi ,Yoğun kağıt tüketiminin olduğu mali işler süreçlerinde mobil imza uygulamasına geçildi; ortak kullanımda olan tüm sözleşme, plan ve proje çizimleri için elektronik veri yönetimi sistemleri devreye sokuldu.

Tüm evrak süreçlerinde kullanılmış kağıt ve zarfların tekrar kullanılması teşvik edilerek tüketimin azaltılması sağlanıldı. Bu alışkanlıkların sürdürülebilirliğini sağlamak için Park İnşaat çalışanlarına kağıt tasarrufu yöntemlerini öğreten eğitim verildi. Tüm bu tasarruf girişimlerinin sonunda yine de harcanan kağıt miktarını bir anlamda yerine koymak için Park İnşaat tarafından oluşturulan hatıra ormanına  ağaç dikimleri organize edildi.

daha az enerji tüketimi, daha çok orman...