İşbu formda yer alan bilgiler Park İnşaat A.Ş. ve bağlı şirketleri, tarafından, çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınmasına, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafaza edilmesine, saklanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına izin veriyorum.